voor:
Interim apothekers oplossingen en meer

Welkom op onze website

Interim Pharma is ontstaan vanuit een binnen de apothekenbranche geconstateerde behoefte aan flexibele inzet van apothekers. Apotheken hebben de laatste jaren vele tegenslagen geïncasseerd op financieel gebied. Dit heeft natuurlijk zijn consequenties gehad op personeelsgebied, waardoor de werkdruk voor zowel apothekers als apothekersassistenten drastisch is toegenomen. Met enige regelmaat ontstaan er situaties waarbij ter vervanging of aanvulling van het management in de apotheek, apothekers nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan het vertrek of ziek worden van de gevestigd apotheker, waardoor acuut vervanging noodzakelijk is. Ook kunnen zich minder acute situaties voordoen, zoals zwangerschapsverloven en vakanties van gevestigd apothekers. Echter naast de standaard werkzaamheden als Interim Apotheker, heb ik tegens ruime ervaring als RP en auditor waardoor ik bruikbare adviezen kan geven die praktisch direct effect hebben.

Ook voor projectmanagement bent u bij het goede adres. De afgelopen periode heb ik meerdere apotheken opgezet, zelfstandig als binnen klinieken waarbij alles mogelijk is. Volledige opzet, van locatie, lay-out, personeel, ICT, groothandel selectie of meer dan wel minder, is mogelijk, altijd in overleg en met regelmatige afstemming. 

Door mijn kennis als geregistreerd Black Belt project manager, kan ik altijd meekijken of iets op de meest klantvriendelijke en optimale manier is vormgegeven en of daar verbeteringen mogelijk zijn.

Interim Pharma ondersteunt u graag in deze situaties.